Siktdjup - kustvatten

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. På lite drygt det dubbla siktdjupet, med ca 1 % av ljuset vid ytan, går gränsen för djupt fastsittande växter kan finnas. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, kust och hav (1999).

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Vattenområde Senaste värdet (m) Datum
Brunnsviken  2,9 2016
Djurgårdsbrunnsviken  1,5 2016
Hammarby sjö  1,8 2016
Husarviken  0,9 2016
Lilla Värtan  2,9 2016
Saltsjön  2,7 2016
Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.
Diagram TEMA.3.5.2.3
Senast uppdaterad: 2019-03-25