Totalkväve - kustvatten

Fosfor och kväve är de två viktigaste näringsämnena i kust- och havsvatten. Vilket av de två ämnena som det finns minst av och på det sättet blir begränsande för växternas produktion varierar mellan olika områden av kusten. I öppet hav tycks kväve i allmänhet vara det begränsande näringsämnet.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgänglig för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, sjöar och vattendrag (1999).

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Vattenområde Senaste värdet (mg/l) Datum
Brunnsviken  0,6 2016
Djurgårdsbrunnsviken  0,8 2016
Hammarby sjö  0,6 2016
Husarviken  1,5 2016
Lilla Värtan  0,6 2016
Saltsjön  0,6 2016
Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll
Diagram TEMA.3.5.2.2
Senast uppdaterad: 2018-09-05