Totalkväve, vattendrag

Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedianvärden.
Färgruta Bällstaån
Färgruta Forsån
Färgruta Igelbäcken
Färgruta Mälarens utflöde - Centralbron
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.5.3.2
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Kontakt