PFOA i fisk

Medelhalter av PFOA i abborre (lever)
Färgruta Brunnsviken
Färgruta Årstaviken
Färgruta Drevviken
Färgruta Djurgårdsbrunnsviken
Datakälla: Miljöförvaltningens miljögiftsövervakning
Indikator TEMA.3.6.3.6
Senast uppdaterad: 2017-08-30
Kontakt