Bly i ytvatten - vattendrag

Ytvattnets innehåll av bly, årsmedianvärden (totalhalt).
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Bällstaån  1,0 2016
Igelbäcken  0,3 2016
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.6.1.10
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Kontakt