Kadmium i ytvatten - vattendrag

Ytvattnets innehåll av kadmium, årsmedianvärden (totalhalt).
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Bällstaån  0,02 2016
Igelbäcken  0,02 2016
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.6.1.10
Senast uppdaterad: 2018-12-09
Kontakt