Miljögiftsövervakning i Stockholms sjöar

Sedan januari 2009 tas vattenprover en gång i månaden i Drevviken, Årstaviken och Saltsjön, och sedan 2013 även i Brunnsviken. Provtagning görs också i fisk som tas upp under hösten varje år. Den fiskart som valts för provtagning är abborre. Vattenprover och fisk analyseras årligen, vart sjätte år görs fördjupade studier då bland annat sediment ingår. Under år 2013 genomfördes fördjupade studier i form av analys av fler perfluorerade ämnen i fisk och ytvatten.

Resultat

Resultatet från
Åtgärd TEMA.3.6.1.1
Senast uppdaterad: 2017-08-22
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument