Nickel, vattendrag

Ytvattnets innehåll av nickel, årsmedianvärden (totalhalt).
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Bällstaån  2,2 2016
Igelbäcken  2,5 2016
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.6.1.10
Senast uppdaterad: 2017-08-30
Kontakt