Silver i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.

Silver i sediment
Färgruta Brunnsviken
Datakälla: SGU 2001, SGU 2010 samt JP Konsult 2015 (Rödstensfjärden), NIRAS 2016 Brunnsviken (Tivoli)
Indikator TEMA.3.2.1.4
Senast uppdaterad: 2017-05-16