Lilla Värtan

Foto av Lilla Värtan
Foto: Magnus Sannebro

Lilla Värtan ligger mellan Stockholm och Lidingö och sträcker sig från Blockhusudden i söder till Stora Värtan i norr. På Stockholms sida upptas stranden från Loudden till Husarviken idag av industrier och hamnverksamhet. Området utgör ett av Stockholms största byggprojekt med de nya stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och Södra Värtan. Både i norr och söder finns naturstränder med promenadvägar. Lidingösidan domineras helt av naturmark och bostadsområden.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Påbörjad
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar
Påbörjad Fysiska åtgärder Båtklubbar i Stockholm
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Minskad bräddning till Lilla Värtan
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Miljöövervakning och utredning
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2008 Stadsbyggnadskontoret
Vattenområde TEMA.3.2.3.1
Senast uppdaterad: 2019-03-30
Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Vattenområden

Dokument

Miljöövervakning

Länkar

Mer information