Strömmen


Strömmen och riksdagshuset. Foto: Magnus Sannebro

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej

Vattenförekomsten Strömmen omfattar vattnet från Stockholms ström och Karl Johanslussen i väster till Blockhusudden i öster samt Hammarby Sjö och Djurgårdsbrunnsviken. Välj ett vattenområde nedan för att läsa mer om miljötillstånd och åtgärdsarbete.

Fakta om miljön

Delområde TEMA.3.2.2
Senast uppdaterad: 2017-03-16
Kontakt