Strömmen


Strömmen och riksdagshuset. Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god
Vattenförekomsten Strömmen omfattar vattnet från Stockholms ström och Karl Johanslussen i väster till Blockhusudden i öster samt Hammarby Sjö och Djurgårdsbrunnsviken. Välj ett vattenområde nedan för att läsa mer om miljötillstånd och åtgärdsarbete.

Vattenområden

Vattenområde TEMA.3.2.2
Senast uppdaterad: 2021-01-18

Dokument

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.