Bakterier - kustvatten

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten och innebär att vattnet kan vara hälsofarligt. Det beror inte så mycket på de koliforma bakterierna utan på andra bakterier som kan följa med i avloppsvattnet.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i sjöarna, inte invid strandkanten. Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad. Se länk nedtill.

Tillståndsklassning

 Otjänligt för bad >3,0 10-log/100 ml
 Tjänligt för bad, med anmärkning 2,0–3,0 10-log/100 ml
 Tjänligt för bad <2,0 10-log/100 ml
Indikator TEMA.3.2.2.1.9
Senast uppdaterad: 2018-10-12
Kontakt
  • Miljöförvaltningen

Artiklar