Koppar i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
Kopparhalt i ytsediment
Mätområde Datum Värde (µg/g ts)
Saltsjön 1997 360
Saltsjön 1999 260
Saltsjön 2002 300
Saltsjön 2007 240
Saltsjön 2009 260
Saltsjön 2013 230
Datakälla: Rapporter: Stockholm Vatten (1991) (1999), IVL B1297 (1998), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), Stockholm Vatten (10SV299, 2010), JP Konsult (2015:3), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)
Databas: SLU (1987)