iWater: Digital övervakning av stadens vattenkvalitet

Vatten
Kemiska ämnen ska identifieras i stadens vatten genom nya digitala lösningar.

På vilket sätt kan ny teknik bidra till ett renare vatten i Stockholm? Genom projektet iWater samarbetar KTH, Stockholms stad och ett antal företag för att hitta nya innovativa digitala lösningar för att övervaka vattenkvaliteten i staden.

Målet med iWater är att utveckla och installera ett molnbaserat analyssystem för övervakning av vattenkvalitet i Mälaren med hjälp av uppkopplade sensorer. Kemiska ämnen ska kunna identifieras i realtid genom hela livscykeln för stadens vatten - från upptagningsområde och genom Mälaren till slutanvändaren, och tillbaka till sjön genom avloppssystemet. 

Projektet ska bidra till utveckling och komplettering av existerande mätmetoder, till exempel laboratoriemätningar med nya små sensorer med lång livslängd och andra informationskällor som är anslutna via mobilnät, samt molnbaserad datahantering och visualisering i alla nätverksanslutna enheter.

I iWater-projektet deltar Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall, Ericsson, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universitet.

Digital Demo Stockholm

iWater-projektet är ett delprojekt inom Digital Demo Stockholm, DDS där staden i samverkan med företag och akademi tar fram innovativa lösningar på reella utmaningar i stadens verksamheter. Grundidén är att visa upp nästa generations teknik kopplad till relevant tvärvetenskaplig forskning, utifrån den växande stadens behov och utmaningar.

Artikel TEMA.3.9.
Senast uppdaterad: 2018-02-01
Kontakt