Ältasjön

Flygbild på Ältasjön
Flygbild på Ältasjön
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår

Ältasjön är en stor, grund och näringsrik sjö. Den sydvästra fjärdedelen tillhör Stockholm och ingår i Flatens naturreservat. Resten av sjön tillhör Nacka kommun. Den västra delen av Nackas del ingår i Nackareservatet.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Åtgärder
Genomförd
Anläggande av groddammar
Genomförd Åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Ältasjön, rening av trafikdagvatten från Tyresövägen
Genomförd Åtgärder 2008 Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Ansluta enskilda avlopp i Nacka till kommunalt VA
Förslag till åtgärd Åtgärder Miljöförvaltningen
Nacka kommun
Miljöövervakning och utredning
Genomförd
Närsaltsbudget och åtgärdsförslag för Ältasjön
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2014 Nacka kommun
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Skötselplaner för Stockholms sjöar och vattendrag
Förslag till åtgärd Miljöövervakning och utredning Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Stockholm Vatten och Avfall
Vattenområde TEMA.3.1.14
Senast uppdaterad: 2018-10-12
Kontakt
Tema

Dokument

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information

Karta Nackareservaten

Informationsskylt om naturreservaten i Stockholms och Nacka kommuner med detaljerad karta över området.