Antal fiskarter

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. Ställvis förekommer naturligt även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Färgruta Ältasjön
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten, databas för sjöprovfiske; Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb

Kommentar

Ältasjön

Vid det senaste provfisket i Ältasjön observerades följande fiskarter: abborre, björkna, gärs, gös och mört. Tidigare har även gädda, braxen, ruda, sarv och sutare observerats.
Indikator TEMA.3.1.14.8
Senast uppdaterad: 2017-06-27