Klorofyll a, sjöar

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, sjöar och vattendrag (1999).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Färgruta Isbladskärret
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Isbladskärret

Isbladskärret var tömt på vatten vid provtagningen 2008 och 2009 och därför saknas data dessa år. Djurgårdsförvaltningen har tömt dammen för att bli av med kaveldun och låter nu nötkreatur beta på området. Om åtgärden får avsedd effekt kommer vattnet att släppas på igen 2010.
Indikator TEMA.3.1.13.4.4
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Kontakt