Laduviken

Bild på Laduviken
Foto: Christer Lännergren
Laduviken räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Laduviken ligger på Norra Djurgården och ingår i Nationalstadsparken. Sjön muddrades i slutet av 1970-talet när den höll på att växa igen. Det största vattendjupet är nu ungefär 3 meter. I samband med muddringen skapades öar och kanaler i sjöns västra del.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Genomförd
Anlägga risvase
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Genomförd
Anläggande av groddammar
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Fungerande fiskväg i Laduvikens utlopp
Genomförd Fysiska åtgärder 2015 Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Sportfiskarna
Genomförd
Laduviken, dagvattenstråk och vattenpark
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Akademiska Hus
Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
SL
Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Rena dagvatten från Universitetsparkeringen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Akademiska Hus
Miljöövervakning och utredning
Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2014 Miljöförvaltningen
Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2013 Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2008 Stadsbyggnadskontoret
Förslag till åtgärd
Upprätta skötselplan för Djurgårdssjöarna
Förslag till åtgärd Miljöövervakning och utredning Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Vattenområde TEMA.3.1.13.1
Senast uppdaterad: 2018-12-13
Kontakt
Vattenområden

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar