Undersöka dagvattnet från KTH-området

Uggleviken tillförs dagvatten från KTH-området, vilket medför en tillförsel av miljögifter och näringsämnen. Dagvattnets innehåll av föroreningar bör undersökas, och ev. åtgärder vidtas efter utredning.
Åtgärd TEMA.3.1.13.5.5
Senast uppdaterad: 2008-10-28
Ansvarig organisation
Vattenområden