Hur mycket mikroplast finns i Mälaren?

Mikroplastmätning
Foto Jenny Pirard

Problemet med plast i haven har blivit allt mer uppmärksammat på senare år. Inte minst gäller det mikroplast. Men är det ett miljöproblem även i våra insjöar? Nu startar ett projekt för att mäta mikroplast i de stora sjöarna Mälaren, Vänern och Vättern. Stockholms stad är medfinansiär och ingår i arbetsgruppen. 

Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 mm. Mikroplast i hav och sjöar kan till exempel vara fragment av större skräpbitar eller komma från slitage av gummidäck. Plasten bryts ner mycket långsamt och kan vara kvar i vattnet i hundratals år och påverka livet i vattnet negativt.

Höga halter

Majoriteten av de studier som gjorts om mikroplast har varit i havsvatten och bara ett fåtal studier har genomförts i sötvatten. 2013 genomfördes en studie i Mälaren och 2015 en i Vättern. Båda studierna visade på förhållandevis höga halter av mikroplast jämfört med andra undersökningar. Nu genomför vattenvårdsförbunden för de stora sjöarna undersökningar för att bekräfta de tidigare resultaten i Mälaren och Vättern, men studien hoppas också kunna användas som underlag för planering av eventuella åtgärder. Stockholms stad är medfinansiär och ingår i arbetsgruppen.

I mitten på maj 2017 togs prover av mikroplaster i vatten och sediment i Mälaren. Vid provtagningen pumpades vatten från ytan och från djupare vatten upp till 22 meter genom två olika metallfilter med maskstorlek på 50 µm respektive 300 µm. I slutet av maj och början av juni kommer provtagningen att fortsätta i Vättern och Vänern. Proverna kommer sedan analyseras under mikroskop för att urskilja hur mycket mikroplast och vilket sorts mikroplast som finns i sjöarna. Resultaten från undersökningen kommer att vara klara först till hösten 2017.

Artikel TEMA.3.1.19.
Senast uppdaterad: 2019-07-05