Koppar i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
Kopparhalt i ytsediment
Datakälla: Rapporter: Stockholm Vatten (1991) (1999), IVL B1297 (1998), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), Stockholm Vatten (10SV299, 2010), JP Konsult (2015:3), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)
Databas: SLU (1987)

Tillståndsklassning

 Mycket höga halter >500 µg/g ts
 Höga halter 100–500 µg/g ts
 Måttligt höga halter 25–100 µg/g ts
 Låga halter 15–25 µg/g ts
 Mycket låga halter <15 µg/g ts