Försurning, sjöar

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Mätområde Datum Värde (pH)
Kyrksjön 1982 8,2
Kyrksjön 1983 8,4
Kyrksjön 1984 8,2
Kyrksjön 1985 8,0
Kyrksjön 1986 8,0
Kyrksjön 1987 8,1
Kyrksjön 1988 8,2
Kyrksjön 1989 8,3
Kyrksjön 1990 8,5
Kyrksjön 1991 8,4
Kyrksjön 1992 8,2
Kyrksjön 1993 8,0
Kyrksjön 1994 8,1
Kyrksjön 1995 8,0
Kyrksjön 1996 8,1
Kyrksjön 1997 8,1
Kyrksjön 1998 8,0
Kyrksjön 1999 8,0
Kyrksjön 2000 7,9
Kyrksjön 2001 8,1
Kyrksjön 2002 8,1
Kyrksjön 2003 8,1
Kyrksjön 2004 7,9
Kyrksjön 2005 7,9
Kyrksjön 2006 7,9
Kyrksjön 2007 8,1
Kyrksjön 2008 8,2
Kyrksjön 2009 8,2
Kyrksjön 2010 8,3
Kyrksjön 2011 8,4
Kyrksjön 2016 8,6
Kyrksjön 2017 8,4
Kyrksjön 2018 8,3
Kyrksjön 2019 8,1
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.