Kadmium i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
Kadmiumhalt i ytsediment
Datakälla: Rapporter: Stockholm Vatten (1999) IVL B1297 (1998), SGU (2001) IVL B1538 (2003), SGU 2010:17, Länsstyrelsen 2011:19 (2011), JP Konsult 2015:3, NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)
Databas: SLU (1997)