Nonylfenol i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Datakälla: IVL rapport B1538 (2003)

Kommentar

Halten nonylfenol i sediment varierar mycket mellan de olika provtagningslokalerna. Liksom för DEHP är halten generellt högre i småsjöar, än i centrala Stockholm. Enligt rapportförfattarna kan detta bero på att sjöarnas avrinningsområden karaktäriseras av yngre samhällen än centrala Stockholm.
Nästa sedimentmätning genomförs år 2013.

Dokument