Bakterier, sjöar

Foto på Långsjön
Foto: Magnus Sannebro

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten och innebär att vattnet kan vara hälsofarligt. Det beror inte så mycket på de koliforma bakterierna utan på andra bakterier som kan följa med i avloppsvattnet.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Vattenområde Senaste värdet (10-log/100 ml) Datum
Bällstaviken  2,1 2019
Drevviken  0,7 2019
Fiskarfjärden  1,3 2019
Flaten  0,7 2019
Görväln  0,7 2018
Isbladskärret  1,2 2017
Judarn  0,9 2019
Karlbergskanalen, Klara Sjö  2,7 2019
Kyrksjön  1,3 2019
Laduviken  1,2 2017
Lappkärret  0,8 2017
Lillsjön  2,2 2019
Långsjön  1,5 2019
Magelungen  1,3 2019
Riddarfjärden  2,2 2019
Råcksta Träsk  1,7 2019
Rödstensfjärden  0,7 2018
Sicklasjön  1,2 2019
Spegeldammen  0,8 2017
Trekanten  1,8 2019
Ulvsundasjön  1,9 2019
Årstaviken  1,8 2019
Ältasjön  1,1 2019
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i sjöarna, inte invid strandkanten. Analysmetoden för bakterier har varierat över tid. Fram till och med 1997 gjordes mätningarna genom odlingar av koliforma och heterotrofa bakterier. Från 1998 mäts e.coli-bakterier.
Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad. Se länk nedtill.

Tillståndsklassning

 Otjänligt för bad >3,0 10-log/100 ml
 Tjänligt för bad, med anmärkning 2,0–3,0 10-log/100 ml
 Tjänligt för bad <2,0 10-log/100 ml

Artiklar

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.