PCB i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.

PCB i ytsediment (summa 7)
Färgruta Långsjön
Datakälla: Rapporter: IVL B1297 (1998), SGU (2001), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)

Kommentar

Mätserien "Alla vattenområden" visar medelvärdet av de provtagningsplatser som provtogs både 1997 och 2002, medan 2007 års prover är tagna på andra provtagningsplatser.

Indikator TEMA.3.1.16.5
Senast uppdaterad: 2017-05-16
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument