Antal fiskarter

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. Ställvis förekommer naturligt även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Färgruta Magelungen
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten, databas för sjöprovfiske; Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb

Kommentar

Magelungen

Vid provfisket 2014 i Magelungen fångades följande fiskarter: abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gädda, mört, sarv och sutare. Vid tidigare provfisken har även gös fångats.

Fångsten dominerades av vitfisk som mört, björkna, braxen och sutare. Abborre stod för ca en tredjedel baserat på både antal och vikt.

Provfiskeresultatet i Magelungen tyder på att sjön är kraftigt eutrofierad. Sjön domineras av karpfiskar, fisken verkar fly syrefattigt bottenvatten och totalvikterna i provfisket är hög.
Indikator TEMA.3.1.3.7
Senast uppdaterad: 2017-06-27