PFOA i fisk

Medelhalter av PFOA i abborre (lever)
Färgruta Årstaviken
Datakälla: Miljöförvaltningens miljögiftsövervakning
Indikator TEMA.3.1.18.11
Senast uppdaterad: 2017-08-30
Kontakt