Kadmium i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.

Kadmiumhalt i ytsediment
Färgruta Fiskarfjärden (Klubben)
Datakälla: Rapporter: Stockholm Vatten (1999) IVL B1297 (1998), SGU (2001) IVL B1538 (2003), SGU 2010:17, Länsstyrelsen 2011:19 (2011), JP Konsult 2015:3, NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016) Databas: SLU (1997)

Kommentar

Fiskarfjärden (Klubben)

För vattenområdet Östra Mälaren redovisas sedimentdata från provtagningsplats Klubben, utanför Hägersten. Sedimentdata inom Östra Mälaren finns också redovisade från provtagningspunkterna Kyrkfjärden, Fiskarfjärden, Stora Essingen och Reimersholme.
Indikator TEMA.3.1.19.17
Senast uppdaterad: 2017-05-16
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument