Koppar i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.

Kopparhalt i ytsediment
Färgruta Fiskarfjärden (Klubben)
Datakälla: Rapporter: Stockholm Vatten (1991) (1999), IVL B1297 (1998), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), Stockholm Vatten (10SV299, 2010), JP Konsult (2015:3), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016) Databas: SLU (1987)

Kommentar

Fiskarfjärden (Klubben)

För vattenområdet Östra Mälaren redovisas sedimentdata från provtagningsplats Klubben, utanför Hägersten. Sedimentdata inom Östra Mälaren finns också redovisade från provtagningspunkterna Kyrkfjärden, Fiskarfjärden, Stora Essingen och Reimersholme.

Tillståndsklassning

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för koppar i sediment (Rapport 4913).

 Mycket höga halter >500 µg/g ts
 Höga halter 100–500 µg/g ts
 Måttligt höga halter 25–100 µg/g ts
 Låga halter 15–25 µg/g ts
 Mycket låga halter <15 µg/g ts
Indikator TEMA.3.1.19.18
Senast uppdaterad: 2017-05-16
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument