Lillsjön

Bild på Lillsjön
Foto: Magnus Sannebro

Lillsjön ligger i ett mindre parkområde strax söder om Bromma flygplats och omges av bebyggelse, trafikleder, koloniområden och mindre industrier. Större, definierade tillflöden saknas, två dagvattenledningar mynnar i den västra delen av sjön. Lillsjön står via en kort kanal i fri förbindelse med Margretelundsviken som är en del av Ulvsundasjön (Mälaren).

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Det finns en gångväg runt sjön som är ca 1,5 km och en park, Lillsjöparken. Vattenkvaliteten är alltför dålig för bad, men sjön är en viktig reproduktionslokal för fisk, t.ex. gös. Fisk vandrar in från Mälaren för att leka i Lillsjön. Vid provfiske 2006 fångades 10 fiskarter vilket innebär att sjön är mycket artrik. Fisksamhället domineras av karpfiskarna mört, benlöja och björkna, medan andelen rovfiskar är låg. Fiske upplåts via Sportfiskekortet, kräftor förekommer dock knappast. Motorbåtsförbud gäller i sjön.

Under senare år har bäver etablerat sig i Margretelundsviken, spår av bävergnag och fällda träd finns även runt Lillsjön. Målsättningen för Lillsjön är att behålla sjön som vattenspegel, leklokal för fisk samt fågellokal. En risvase, som gynnar fiskens reproduktion, finns i västra delen av sjön.


 

Delområde TEMA.3.1.12.1
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Dokument

Hållbar gösförvaltning

Rapport från Fiskeriverket om långsiktigt hållbar gösförvaltning och effekter av utsättningar av gös (2010).

Miljöövervakning

Provfisken 2006 och 2007

Resultat från provfisken i Långsjön, Trekanten, Flaten och Lillsjön år 2006 och 2007 utförda av Sportfiskarna.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.