Abborre

Antal abborrar per nät vid provfiske i Stockholms sjöar.
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten, databas för sjöprovfiske; Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb
Indikator TEMA.3.1.9.15
Senast uppdaterad: 2017-05-31
Vattenområden