DEHP i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
DEHP i ytsediment
Datakälla: IVL Rapport B1538 (2003), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)

Kommentar

Halten DEHP i sediment varierar mycket mellan de olika provtagningslokalerna. Halten är generellt högre i småsjöar, än i centrala Stockholm. Enligt rapportförfattarna kan detta bero på att sjöarnas avrinningsområden karaktäriseras av yngre samhällen än centrala Stockholm.
Nästa sedimentmätning genomförs år 2013.

Dokument