Kadmium i sediment

Kadmium är ett ämne som finns naturligt i jorden. Metallen används i många olika industriella tillämpningar men användningen är reglerad. Kadmium användas i batterier och som färgpigment i konstnärsfärger. Importerade elektronikprodukter kan innehålla kadmium och det förekommer även i konstgödsel och i gammal PVC plast.

Kadmium sprids genom förbränning av fossila bränslen, metalltillverkning och vid förbränning av sopor som inte sorterats rätt. I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande organismer och kan tas upp av växternas rotsystem.

Kadmiumhalt i ytsediment
Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum
Brunnsviken  4,6 2016
Drevviken  0,8 2017
Fiskarfjärden (Klubben)  0,8 1997
Flaten  1,6 2018
Judarn  2,4 2017
Kyrksjön  0,6 2017
Lillsjön  5,0 2002
Långsjön  1,5 2017
Magelungen  0,7 2017
Riddarfjärden  1,3 2015
Råcksta Träsk  1,3 2016
Trekanten  2,9 2017
Ulvsundasjön  2,2 2017
Årstaviken  3,5 2018
Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <2,3 mg/kg i sjöar och kustvatten.

Tillståndsklassning

 Måttlig eller sämre >2,3 mg/kg
 God eller bättre <2,3 mg/kg