Mört

Antal mörtar per nät vid provfiske i Stockholms sjöar.
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten, databas för sjöprovfiske; Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb

Kommentar

Mätserien Alla vattenområden omfattar de fyra sjöar som provfiskas regelbundet, Ältasjön, Långsjön, Trekanten och Flaten.
Indikator TEMA.3.1.9.16
Senast uppdaterad: 2020-08-25
Vattenområden