Mälaren - Rödstensfjärden

Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår ej

Rödstensfjärden är en fjärd i östra Mälaren som begränsas av Ekerö i norr och Vårby/skärholmen i Öst. Inom avrinningsområdet ligger Bornsjöns naturreservat. 

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Tillsynsarbete
Påbörjad
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområde
Påbörjad Tillsynsarbete Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp
Förslag till åtgärd Tillsynsarbete Miljöförvaltningen
Utredning
Genomförd
Vattenskyddsområde för Östra Mälaren
Genomförd Utredning 2008 Länsstyrelsen i Stockholms län
Förslag till åtgärd
Minskat läckage från Vårbergstippen
Förslag till åtgärd Utredning Miljöförvaltningen
Miljöövervakning
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Kartera deltillrinningsområden
Genomförd Miljöövervakning 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Vattenområde TEMA.3.1.21
Senast uppdaterad: 2018-12-20
Kontakt
Tema

Dokument

Mälaren om 100 år

En förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden, producerad av Länsstyrelserna 2011.

Många bryggor små…

Läs rapport om strandexploatering kring Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund (2009).

Mälarens värde

En förstudie av det potentiella värdet av Mälarens ekosystemtjänster och sociotekniska systemtjänster, samt dess värde för människans välbefinnande. Chalmers (2009).

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information