Sicklasjön

Foto på Sicklasjön
Foto: Johan Pontén
Ekologisk status: Dålig
Kemisk status: Uppnår ej god

Sicklasjön (eller Långsjön) är en del av Järlasjön, som den är förbunden med via ett smalt sund i öster. Större delen av sjön ligger inom Nacka kommun, den sydvästra delen tillhör Stockholm. Norra sidan upptas av bebyggelse och vägar. Södra sidan är till största delen oexploaterad och vetter mot Hammarbybacken och Nackareservatet.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Genomförs kontinuerligt
Utsättning av havsöring i Sickla kanal
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Idrottsförvaltningen
Pågående
Förbättra vattenkvaliteten uppströms Sicklasjön
Pågående Fysiska åtgärder Nacka kommun
Förslag till åtgärd
Ansluta Sickla gård till kommunalt VA-nät
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Miljöövervakning och utredning
Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd
Naturreservatbildning för Nackareservatet
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2006 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Skötselavtal för fiskväg vid Sickla
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Idrottsförvaltningen
Förslag till åtgärd
Minskat läckage från Hammarbybacken
Förslag till åtgärd Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Skötselplaner för Stockholms sjöar och vattendrag
Förslag till åtgärd Miljöövervakning och utredning Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Framtagande av LÅP för Sicklasjön och Järlasjön
Pågående Miljöövervakning och utredning 2020 Miljöförvaltningen
Nacka kommun
Vattenområde TEMA.3.1.15
Senast uppdaterad: 2020-08-26
Kontakt
Tema

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 209 ha (varav 71 ha inom Stockholms stad)
  • Sjöyta: 15 ha
  • Sjövolym: 466 000 m3
  • Omsättningstid: 0,1 år
  • Största djup: 5,4 m
  • Medeldjup: 3,0 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Dokument

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Karta Nackareservaten

Informationsskylt om naturreservaten i Stockholms och Nacka kommuner med detaljerad karta över området.