Koppar i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
Kopparhalt i ytsediment
Mätområde Datum Värde (µg/g ts)
Sicklasjön 1997 320
Sicklasjön 2002 310
Datakälla: Rapporter: Stockholm Vatten (1991) (1999), IVL B1297 (1998), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), Stockholm Vatten (10SV299, 2010), JP Konsult (2015:3), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)
Databas: SLU (1987)