Zink i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
Zinkhalt i ytsediment
Vattenområde Senaste värdet (µg/g ts) Datum
Brunnsviken  680 2016
Bällstaviken  690 1997
Bällstaån  1300 1997
Djurgårdsbrunnsviken  810 1997
Drevviken  400 2002
Fiskarfjärden (Klubben)  280 2013
Fiskarfjärden (Vårberg)  220 2013
Fjäderholmarna  310 2002
Flaten  710 2002
Görväln  250 1999
Hammarby sjö  1000 1997
Judarn  310 2002
Karlbergskanalen, Klara Sjö  1100 1997
Kyrkfjärden  170 2013
Kyrksjön  280 2002
Käppala  200 2013
Laduviken  440 2002
Lidingöbron  240 2013
Lilla Värtan  240 2013
Lillsjön  630 2002
Långsjön  590 2002
Magelungen  320 2002
Reimersholme  300 2013
Riddarfjärden  520 2013
Råcksta Träsk  890 2002
Rödstensfjärden  170 2013
Saltsjön  470 2007
Sicklasjön  1400 2002
Stora Essingen  320 2002
Trekanten  1800 2002
Ulvsundasjön  560 2013
Årstaviken  800 2013
Ältasjön  360 2002
Datakälla: Rapporter: IVL B1297 (1998), Stockholm Vatten (1999), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), JP Konsult (2015:3), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)
Databas: SLU (1987) SGU (2001)

Tillståndsklassning

 Mycket höga halter >5000 µg/g ts
 Höga halter 1000–5000 µg/g ts
 Måttligt höga halter 300–1000 µg/g ts
 Låga halter 150–300 µg/g ts
 Mycket låga halter <150 µg/g ts