Trekanten

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Trekanten ligger i Liljeholmen-Gröndal i sydvästra Stockholm. Området närmast sjön är parkmark. Inom tillrinningsområdet finns flerbostadsområden, centrumområde, spårväg och trafikleder – Södertäljevägen och Essingeleden. Den södra sidan som är en förkastningsbrant med hassel och lövträd har höga naturvärden. Sjön används för bad och fiske. I Trekanten finns ett strandbad, Trekantsbadet. Fiskutsättning görs regelbundet av regnbåge. Kräftfisket är omfattande.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Genomförd
Aluminiumbehandling av Trekantens sediment
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförs kontinuerligt
Dricksvattentillsättning i Trekanten
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Förlängning av dagvattenledning vid Trekantsbadet
Genomförd Fysiska åtgärder 2008 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Markundersökningar av strandnära platser
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Miljöförvaltningen
Genomförd
Sedimentprovtagning vid Trekantsbadet
Genomförd Fysiska åtgärder 2008 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning
Genomförd
Trekanten, rening av dagvatten från Essingeleden
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Trafikverket
Genomförs kontinuerligt
Utsättning av regnbåge i Trekanten
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Sportfiskarna
Genomförd
Åtgärda takbeläggning i Nybohovsområdet
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Berörda fastighetsägare
Miljöförvaltningen
Genomförd
Utreda dålig badvattenkvalitet i Trekanten
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Miljöförvaltningen
Genomförd
Behandling av bottensediment med kalciumnitrat
Genomförd Fysiska åtgärder 1980
Planerad
Förbättring av befintlig skärmbassäng
Planerad Fysiska åtgärder 2019 Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta, avfartsramp Södertäljevägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Ny skärmbassäng
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Rening av dagvatten från parkering i Nybohov
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Ej beslutat
Förslag till åtgärd
Torrdamm i Nybohov
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Ej beslutat
Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Södertäljevägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Ej beslutat
Förslag till åtgärd
Växtbäddar, Södertäljevägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Växtbädd, Trekantsparken
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Trafikkontoret
Miljöövervakning och utredning
Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2014 Miljöförvaltningen
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning och utredning Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd
Översyn av skötselplan för Trekanten
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2005 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning
Genomförd
Samverkan kring sjön Trekanten
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2005 Miljöförvaltningen
Genomförd
Informationsprojekt Trekanten
Genomförd Miljöövervakning och utredning 2007 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning
Vattenområde TEMA.3.1.17
Senast uppdaterad: 2018-11-15
Kontakt
Tema

Dokument

Dokument

Informationsfolder

Läs om åtgärdsarbetet i Trekanten och vad du själv kan göra för att förbättra vattenkvaliteten.

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information