Mälaren - Ulvsundasjön

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej
Vattenförekomsten Mälaren - Ulvsundasjön består av tre vattenområden.

Vattenområden

Vattenområde TEMA.3.1.12
Senast uppdaterad: 2018-11-06
Kontakt
Tema

Miljöövervakning