Lillsjön

Bild på Lillsjön
Foto: Magnus Sannebro

Lillsjön ligger i ett mindre parkområde strax söder om Bromma flygplats och omges av bebyggelse, trafikleder, koloniområden och mindre industrier. Större, definierade tillflöden saknas, två dagvattenledningar mynnar i den västra delen av sjön. Lillsjön står via en kort kanal i fri förbindelse med Margretelundsviken som är en del av Ulvsundasjön (Mälaren).

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Genomförd
Anläggande av groddammar
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Lillsjön, förbättrat vattenutbyte 2009
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförs kontinuerligt
Vegetationsröjning i Lillsjökanalen
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Bromma stadsdelsförvaltning
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförs kontinuerligt
Siktröjning av vass vid Lillsjön
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Bromma stadsdelsförvaltning
Förslag till åtgärd
Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder
Tillsyn
Förslag till åtgärd
Tillsyn av avloppslösningar i kolonistugeområden
Förslag till åtgärd Tillsyn Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Förhindra utsläpp från industriområden kring Lillsjön
Förslag till åtgärd Tillsyn Miljöförvaltningen
Miljöövervakning
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöövervakning Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk
Genomförd Miljöövervakning 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Utredning
Pågående
Lillsjön, utredning av bräddfrekvens
Pågående Utredning Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Lillsjön, utreda rening av trafikdagvatten
Förslag till åtgärd Utredning Stockholm Vatten och Avfall
Vattenområde TEMA.3.1.12.1
Senast uppdaterad: 2020-11-16
Kontakt
Vattenområden

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 104 ha
  • Sjöyta: 10,7 ha
  • Sjövolym: 196 000 m3
  • Omsättningstid: svår att beräkna då vattenutbytet med Mälaren är okänt.
  • Största djup: 3,0 m
  • Medeldjup: 2,0 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Dokument

Hållbar gösförvaltning

Rapport från Fiskeriverket om långsiktigt hållbar gösförvaltning och effekter av utsättningar av gös (2010).

Miljöövervakning

Provfisken 2006 och 2007

Resultat från provfisken i Långsjön, Trekanten, Flaten och Lillsjön år 2006 och 2007 utförda av Sportfiskarna.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.