Förhindra utsläpp från industriområden kring Lillsjön

Krav på skyddsåtgärder/rening av dagvatten från industriområden inom Lillsjöns tillrinningsområde för att minska föroreningsbelastningen. Ingår i Miljöförvaltningens ordinarie tillsynsverksamhet enligt Miljöbalken.
Åtgärd TEMA.3.1.12.1.12
Senast uppdaterad: 2010-04-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Vattenområden