Lillsjön, utredning av bräddfrekvens

Bräddfrekvensen till Lillsjön ska utredas, och i förekommande fall ska förslag på åtgärder tas fram. Ledningsnätet ska kontrolleras och eventuella felkopplingar åtgärdas. Målet är att minimera tillförseln av bräddavloppsvatten till Lillsjön, vilket även påverkar vattenkvalitén i Margretelundsviken (Ulvsundasjön).

Resultat

Ett antal flödesmätningar och fältundersökningar har utförts under 2009, men kunskapen om hur avloppssystemet fungerar i området är fortfarande bristande.
Åtgärd TEMA.3.1.12.1.14
Senast uppdaterad: 2014-06-26
Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Vattenområden

Dokument

Plan 2002 - Bräddning

Plan 2002 - Bräddning från ledningsnätet i Stockholm, framtagen av Stockholm Vatten 2002.