Kadmium i ytvatten - vattendrag

Ytvattnets innehåll av kadmium, årsmedianvärden (totalhalt).
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.3.2.5
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Kontakt