Koppar i ytvatten - vattendrag

Ytvattnets innehåll av koppar, årsmedianvärden (totalhalt).
Färgruta Bällstaån
Datakälla: SLU, Stockholm vatten
Indikator TEMA.3.3.2.3
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Ansvarig organisation
Kontakt