Nickel, vattendrag

Ytvattnets innehåll av nickel, årsmedianvärden (totalhalt).
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.3.2.8
Senast uppdaterad: 2017-08-30
Kontakt