Över sju ton skräp rensat från Bällstaån

Skräprensning Bällstaån
Skräp som tagits upp från Bällstaån och omgivningarna runt ån. Foto: Johan Gustafsson

Under våren gjorde Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning en storstädning av Bällstaån. Resultatet blev 7,6 ton skräp och bråte som skickades till tippen.

Bällstaån är ett vattendrag som inte mår särskilt bra. Vattenkvaliteten varierar kraftigt. Ån är övergödd och vattnet är extremt grumligt. Flera miljögifter finns också i höga halter. Stockholms stad lägger nu mycket resurser på att förbättra vattenkvaliteten i Bällstaån. Målet är att nå upp till god ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv senast 2027.

60 bildäck

Under våren gjorde Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning en stor insats med att rensa ån och de närmaste omgivningarna från skräp på sträckan mellan Bergslagsvägen och Bromsten. Totalt samlades 7,6 ton skräp och bråte upp som slängts i och runt Bällstaån. Bland annat plockade de upp 60 bildäck, en massa metallskrot, cyklar och till och med möbler!

Förutom att det ser illa ut med skräp i naturen påverkar skräpet miljön på olika sätt. Vattenflödet försämras och skräp som till exempel bildäck läcker gifter som är farligt för det biologiska livet i ån.

Städningen var en engångsinsats. Ansvaret för att ta bort skräp ur Bällstaån är inte klart så Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade sökt extra medel för att kunna genomföra rensningen.

Artikel TEMA.3.3.2.
Senast uppdaterad: 2018-05-24
Ansvarig organisation
  • Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning