Bly i ytvatten - vattendrag

Ytvattnets innehåll av bly, årsmedianvärden (totalhalt).
Färgruta Igelbäcken
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten

Kommentar

Igelbäcken

Prover tas vid Slottsallén.
Indikator TEMA.3.3.1.2
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Kontakt