Koppar i ytvatten - vattendrag

Ytvattnets innehåll av koppar, årsmedianvärden (totalhalt).
Färgruta Igelbäcken
Datakälla: SLU, Stockholm vatten

Kommentar

Igelbäcken

Prover tas vid Slottsallén
Indikator TEMA.3.3.1.6
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Ansvarig organisation
Kontakt